Liiketoiminnan tuntemus

Suunnittele organisaatiosi!

Yritykset ja organisaatiot työskentelevät nykyään yhä monimutkaisemmassa ja nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä on paljolti digitaalisen vallankumouksen tulosta. On selvää, että tekniikka etenee ennennäkemättömällä nopeudella. Sosiaalinen media on mullistanut elämäämme, työtämme ja viestintäämme – ja nopeus vain kiihtyy. Tämä aiheuttaa myös paineita sekä yksilöille että organisaatioille; Tutkimukset osoittavat, että työntekijät ja organisaatiot ovat ”ylityöllistetympiä” kuin koskaan. Tämän ja monia muita kiinnostavia asioita voi lukea Deloitten tänä vuonna julkaistusta HR raportista ”2017 Deloitte Global Human Capital Trends -Rewriting the rules for the digital age”

Uudet säännöt, uudet vaatimukset
Nopeatempoinen maailma merkitsee useita uusia vaatimuksia johdolle. Monet näistä vaatimuksista ja odotuksista koskevat organisaatioiden tarvetta ottaa vastuuta laajemmassa merkityksessä kuin aikaisemmin. Kyse ei ole pelkästään siitä, mitä teet vaan myös, miten.

Monien organisaatioiden tuottavuus ei kehity samassa tahdissa teknologian mahdollistaman kehityksen kanssa. Innovaatiot ja digitalisaatio tarjoavat uusia mahdollisuuksia, jotka kehittävät olemassa olevaa liiketoimintaa ja luovat kokonaan uutta, mutta meidän tulee myös pystyä hyödyntämään nämä mahdollisuudet. Tämä asettaa uusia vaatimuksia niin johdon kuin organisaationkin muutosvalmiudelle. Kuinka hyvin sinun organisaatiosi on valmistautunut näihin muutoksiin? Olisiko mahdollista luoda tehokkaampi, inhimillisempi ja mielekkäämpi tapa organisoitua? Löydämmekö uusia tapoja tehdä yhteistyötä?

Nopeat yksilöt, hitaat organisaatiot
Siinä missä yksilöt voivat sopeutua uuteen teknologiaa nopeasti, yritykset ja organisaatiot liikkuvat paljon hitaammin. Organisaatioiden tarve sopeutua uuteen teknologiaan ja sen aiheuttamiin muutoksiin toimintaympäristössään on kasvanut selvästi. Yksi keino menestykseen on rakentaa joustava organisaatio, joka voi sopeutua jatkuvan muutoksen realiteetteihin. HR:llä on tässä erittäin merkittävä rooli: HR voi tukea johtajia ja organisaatioiden sopeutumista teknologiaan ja auttaa ihmisiä sopeutumaan uusiin työskentelymenetelmiin ja -tapoihin.

Tärkein haaste vuonna 2017

Huomioiden muutosnopeuden, ei ole yllättävää, että esimiehet mainitsevat kaikkein tärkeimmäksi haasteekseen vuonna 2017 tulevaisuuden organisaation rakentamisen. Tämän vuoden tutkimuksessa 90 % vastaajista pitää tätä haastetta tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Tämä kertoo, että organisaatioiden rakentaminen vastaamaan uuden ekosysteemin ja verkostojen tarpeita on keskeinen tavoite. Ketteryydellä on keskeinen rooli tulevaisuuden organisaatiossa, koska yritykset kilpailevat korvaamalla hierarkkiset rakenteet tiimeillä, joilla on valtuudet toimia nopeasti, itsenäisesti ja joustavasti.

Vanhat mallit pitää rikkoa
Tämän päivän rekrytoinneissa fokus on tehtävässä ja toimenkuvassa, jota täytetään. Jos työntekijät sen sijaan saavat itse osallistua oman ammattiroolinsa määrittelyyn, todennäköisyys siihen, että he päätyvät oikeaan tehtävään ja saavat tilaisuuden parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan kasvaa. Kun valitsemme tehtäviin johtajia ja esimiehiä, teemme sen usein perustuen vanhoihin rutiineihin ja toimintatapoihin. Hyvin toimivan ja joustavan tulevaisuuden organisaation rakentamisen pitäisi alkaa tänään. Organisaatio, jossa kaikki ottavat vastuuta omasta tehtäväalueestaan auttaa helpottamaan esimiesrooleja, mutta myös auttaa hallitsemaan erilaisia tavoitteita. On kyse tasapainon löytämisestä vastuun jakamisen, joustavuuden ja hieman päättäväisemmän johtamistyylin välillä.

Johtopäätöksenä kiinnitä huomiota siihen, että suunnittelet organisaatiosi niin ketteräksi, että se pystyy vastaamaan nopeasti eteen tuleviin muutoksiin ja palkitse vastuulliset työntekijät, jotka tuovat esille omia ajatuksiaan sekä ottavat vastuuta itsensä johtamisesta. Se on välttämätöntä jo nyt ja tulevaisuudessa.

Maria Lörne, markkinointipäällikkö, Wise Consulting AB

Alkuperäinen artikkeli http://www.salesonly.se/affarsinsikter/designa-om-din-organisation/