Case

Case Visma | Hyvä rekrytointikumppani säästi aikaa ja rahaa: Pari kuukautta toimeksiannosta löytyi oikea osaaja

Visma Enterprise halusi löytää kasvupotentiaalin tunnistavan Market Readiness Managerin, joka ymmärtää ja puhuu sujuvasti markkinaa, pitää langat käsissään ja varmistaa, että prosessit uudelle palvelulle tai markkinalle ovat kunnossa.

Vaikka työnantajabrändi olisi tunnettu ja kiitelty, voi oikean osaajan rekrytointi hyvistä lähtökohdista huolimatta olla vaikeaa. Osaajapula ja kiristyvä kilpailu korostavat rekrytointiprosessin merkitystä, ja silloin rekrytointikumppani voi olla oikea ratkaisu.

Teknologiakonserni Vismalla on Suomessa 1500 työntekijää. Se tarjoaa monipuolisia palveluita ja ohjelmistoja sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Keväällä 2022 konserniin kuuluva henkilöstö- ja työvoimanhallintaratkaisuja sekä kasvatuksen ja opetuksen sähköisiä palveluita tarjoava Visma Enterprise tarvitsi Go to Market -tekemisestä vastaavan ihmisen.

Yhteistyöllä SalesOnlyn kanssa Visma:

  • Säästi aikaa ja rahaa
  • Kehitti ja varmisti ennestään vahvaa työnantajamielikuvaa
  • Kirkasti tarvekartoituksen avulla haettavan roolin ja varmisti sopivan osaajan löytymisen

Haku Market Readiness Managerin rooliin aloitettiin sisäisellä haulla keväällä, ja syksyllä julkaistiin avoin hakuilmoitus.

– Hyvän työnantajamielikuvan kautta saimme paljon hakemuksia, mutta emme löytäneet heidän joukostaan juuri meille sopivaa ihmistä, kertoo Commercial Director Paula Kalliokoski.

Visma kääntyi SalesOnlyn puoleen joulukuussa 2022. Pohjalla oli hyvät kokemukset aiemmista rekrytoinneista.

– SalesOnlylle oli tärkeää varmistaa myös hyvä työnantajamielikuva läpi koko prosessin.

Tempo oli ripeä vailla kiireen tai hätäilyn tuntua: Jo alkuvuodesta SalesOnly esitteli neljä hyvää kandia, joiden joukosta lopullinen rekrytointipäätös tehtiin.

Onnistumisen takana kaksi tärkeää peruskiveä: hyvä aloitus ja aktiivinen viestintä

SalesOnlyn rekrytointikonsultti Eveliina Lukkari sanoo, että yksi onnistuneen lopputuloksen peruskivistä on aloitustapaaminen eli kick off, jossa tutustutaan puolin ja toisin.

SalesOnlyn toimintatavan lisäksi käydään läpi myös asiakkaan maailma.

– Haluan ymmärtää asiakkaan kasvustrategian ja keskiössä onkin asiakkaan tarve: millaista osaamista tarvitaan ja millainen täytettävä tehtävä on. Ymmärrys asiakasyrityksen talousluvuista, toimintakulttuurista ja tiimistä on tärkeää rekrytoinnin onnistumisen kannalta. Siten hahmottuu myös millainen persoona tehtävään parhaiten sopii.

Lukkari kertoo, että tässä vaiheessa on tärkeää nostaa esiin myös erilaisia ajatuksia haettavasta roolista: Asiakkaan näkökulman haastaminen ja uusien ajatusten tuominen keskusteluun sekä terävöittää roolia että antaa paremmat lähtökohdat onnistua.

Toisen onnistumisen peruskiven nostaa esiin Visma Enterpriseltä Paula Kalliokoski:

– Onnistunut lopputulos edellyttää jatkuvaa yhteistyötä. Siinä on myös asiakkaalla merkittävä rooli, joka voi helposti unohtua. Asiakkaan panosta tarvitaan alusta loppuun.

Hän kiitteleekin tiiviistä yhteydenpidosta, läpinäkyvyydestä ja tehokkuudesta läpi koko prosessin.

– Kun asiat etenevät hyvin koko prosessin ajan, on hankalaa nostaa vain yhtä asiaa onnistumisen takana ylitse muiden. Luotin hyvään tekemiseen, eikä kertaakaan tarvinnut ajatella, etteivät asiat olisi edenneet kuten sovittiin.

Visman työnantajamielikuva vahvistui SalesOnlyn kandia arvostavalla viestinnällä

Visma Enterprisen rekrytoinnissa tärkeässä osassa on aina myönteinen työnhakijakokemus.

Myös SalesOnlyn toimintaperiaatteisiin kuuluu läpinäkyvyys ja aktiivinen viestintä työnhakijoiden suuntaan:

Kontaktoidut kandit saivat heti perusteellisesti tehdyn esityksen haettavasta roolista ja yrityksestä. Jokaiselle myös perustellaan se, miksi juuri häneen on otettu yhteyttä.

– Kandien suuntaan haluamme olla mahdollisimman rehellisiä. Kerromme kiertelemättä myös yritysten haasteista ja kehityskohteista, kertoo Lukkari.

Myönteinen kandikokemus on aitoa dataa alusta lähtien roolista, organisaatiosta ja aikataulusta. Yhtenäinen linja SalesOnlyn kanssa vahvisti Vismalle tärkeää työnantajabrändiä.

– Myös minulla on tapana kysyä haastattelemiltani kandeilta, haluavatko he palautetta. Tällöin kerron avoimesti ja rehellisesti palautetta haastattelusta, meidän valintaperusteista ja henkilön mahdollisista kehityskohteista. Ihmiset arvostavat tätä, sanoo Kalliokoski.

Yhtä tärkeää on avoimuus myös projektin loppuvaiheessa. SalesOnly keräsi loppuraporttiin lukujen lisäksi myös yhteenvedon siitä, miksi osa kandeista vetäytyi prosessista.

– Näin asiakas saa arvokasta tietoa myös siitä, mitä osaajat ajattelivat tehtävästä ja yrityksestä, summaa Lukkari.

Avaimet käteen -projekti tuotti tulosta nopeasti ja tehokkaasti

Visma Enterprise löysi lopulta rooliin ja organisaatioon sopivan osaajan pari kuukautta myöhemmin.

– Kun hyvä ja luotettava kumppani löytyi, säästimme ajallisesti ja rahallisesti. Jo pelkästään hyvä viestintä kandien suuntaan vie työtunteja, kaikesta muusta puhumattakaan, sanoo Kalliokoski.

SalesOnlyn laajat verkostot mahdollistivat osaajien tehokkaan suorahaun ja ymmärrys markkinatilanteesta ja kokemus haastavista rekrytoinneista olivat luoneet hyvät ja toimivat toimintamallit.

– Vakuutuin SalesOnlyn ja Eveliinan tavasta toimia. Se on aidosti hyvää. Yhdessä varmistimme koko ajan, että menemme oikeaan suuntaan ja hyvästä lopputuloksesta ei voi olla kuin kiitollinen, summaa Visma Enterprisen kaupallinen johtaja Paula Kalliokoski.

Kiinnostuitko? SalesOnly on erikoistunut myynnin ja markkinoinnin rekrytointeihin. Ota yhteyttä!

Eveliina Lukkari on myynnin ja markkinoinnin rekrytointien ammattilainen, jolle palkitsevinta on asiakkaan auttaminen haasteellisissa rekrytoinneissa.