Liiketoiminnan tuntemus

Myyntiorganisaationne tulevaisuus

Kuinka Y-sukupolvi (1980 jälkeen syntyneet) suhtautuu myyntityöhön?

ProSalesInstitute ja SalesOnly toteuttivat yhteistyössä tutkimuksen, joka selvittää Y-sukupolven kiinnostusta ja asenteita myyntityöhön.

Meidän on turvattava nuorten kiinnostus myyntityöhön
Tutkimus osoittaa, että y-sukupolven edustajat eivät ole yhtä kiinnostuneita urasta myynnin parissa, kuin aikaisemmat sukupolvet. Ne, jotka ymmärtävät mistä tämä johtuu ja kuinka omaa työpaikkojen tarjontaa voi sopeuttaa tilanteeseen, voivat turvata myös tulevaisuudessa osaavien myynnin ammattilaisten saatavuuden.

Mitä Y-sukupolvi odottaa työltä?
Nuorten odotuksista korkeimmalle nousevat työn pysyvyys ja mahdollisuus kehittää itseään, saada arvostusta, vaikuttaa omaan ansiotasoon ja auttaa muita. Työtä ei siis nähdä erillisenä asiana, vaan se kuuluu osana omiin elämän arvoihin.
Uskovatko nuoret voivansa antaa aikaa perheen rakentamiselle, jos he tekevät myyntityötä? Uskovatko he, että myyntityö tarjoaa riittävästi vakautta? Toteutuuko toisten auttaminen myyntityössä? Nämä asiat vaikuttavat keskeisesti siihen, miten houkuttelevana nuoret pitävät myyntityötä.

Kuinka voimme tehdä myyntityöstä houkuttelevan Y-sukupolvelle?
Jos haluamme kasvattaa nuorten kiinnostusta myyntityötä kohtaan meidän tulisi nostaa työn arvostuksen ja hyvän ansiotason rinnalle myös pehmeitä arvoja, jotka tutkimuksen mukaan puhuttelevat nuoria.
Nuoret eivät tutkimuksen mukaan yhdistä toisten auttamista ja työn merkityksellisyyttä myyntityöhön ja tarjoamalla siihen mahdollisuuden voimme parhaiten lisätä myyntityön kiinnostavuutta. Tämän päivän nuoret haluavat olla mukana jossain isommassa ja tehdä merkityksellisiä asioita. Heille työelämän ja henkilökohtaisten arvojen tulisi olla linjassa keskenään.

Johtopäätöksiä – suunnittele ja brändää myyntitehtäväsi uudelleen
Myyntityön tarjoamat mahdollisuudet ja nuorten käsitykset sekä odotukset myyntityöstä eivät kohtaa.
Ensimmäinen askel on miettiä miten brändätä ja markkinoida uusia myyntitehtäviä. Jatkossa pehmeiden arvojen esille tuominen on entistä tärkeämpää, jotta hakijoille voidaan osoittaa miten ne toteutuvat työssä.
Toinen askel on harkita uudelleen, kuinka myyntitehtävät on suunniteltu. Monet myyntitehtävät vaativat uudelleen suunnittelua, ei vain työnantajan näkökulmasta, vaan myös myynnin tuloksellisuuden kehittämiseksi.

Ota yhteyttä!