Rekrytointiprosessimme

Rekrytoinnin onnistumiseen vaaditaan selkeä prosessi ja perusteellista tietämystä sekä uuden työntekijän että työnantajan edellytyksistä. Hyvän lopputuloksen saamiseksi tarvitaan tietoa asiakkaan yrityksestä, liiketoiminnasta, yrityskulttuurista ja visioista sekä siitä, mitä odotuksia uudelle työntekijälle asetetaan. Siksi perusteellinen analyysi jokaisessa käynnistämisvaiheessa on mielestämme erittäin tärkeä. Meille on tärkeää saada enemmän perspektiiviä elämään. Siksi haluamme tavata kaikki päätöksentekijät, nykyiset myyjät ja muut tärkeät henkilöt luodaksemme hyvät edellytykset tuleville yhteistyöprojekteille.

Näin rekrytointiprosessimme etenee

Rekrytointiprofiili

SalesOnly laatii yhdessä asiakkaan kanssa rekrytointiprofiilin, joka sisältää työn kuvauksen ja tietoa odotuksistanne taitoihin, kokemuksiin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyen. SalesOnly laatii myös työ- ja aikasuunnitelman rekrytointiprosessista.

Ilmoitukset & Haku

Oikeiden työntekijöiden saavuttamiseksi on tärkeää näkyä oikeissa verkostoissa. SalesOnly valitsee yhdessä yrityksenne kanssa oikeanlaiset mainoskanavat pääasiallisesti digitaalisesti. Oma verkostomme ja tietokantamme on äärimmäisen tärkeä lähde. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja päivittämään näitä henkilökohtaisten yhteydenottojen kautta. SalesOnly hakee myös sopivia ehdokkaita ulkoisista tietokannoista ja sosiaalisista verkostoista.

Valintaprosessi

Valitsemme vaatimusprofiilin perusteella mielenkiintoiset ehdokkaat henkilökohtaiseen haastatteluun. Käytämme hyväksi havaittua haastattelutekniikkaa, joka sisältää suunnattuja haastattelukysymyksiä sekä jäsenneltyjä käyttäytymishaastatteluja, joissa keskitytään myyntiin. Tarkoituksena on arvioida tulevaa käyttäytymistä kyseessä olevaa työtehtävää varten. Haastattelun aikana esitellään myös yrityksenne ja kyseessä oleva työtehtävä.

Esittelyvaihe

Esittelemme 2-4 ehdokasta työtä kohti omissa toimitiloissamme tai asiakkaan luona. Normaalisti tämä tapahtuu 4 viikon sisään siitä, kun vaatimusprofiili on hyväksytty. Saatte tapaamisen yhteydessä kirjallisen ja suullisen esitelmän kustakin ehdokkaasta. Tavattuanne kaikki ehdokkaat teette päätöksen siitä, kenet valitsette seuraavaan vaiheeseen prosessissa.

Suositukset ja arvioinnit

Kun olette tehneet valintanne, valitsemallenne loppuehdokkaille tehdään henkilöarvioinnit, jossa keskitytään myyntiin liittyvään motivaatioon ja dynamiikkaan. Sen jälkeen tarkastamme hakijoiden meille toimittamat suositukset ehdokkaiden meille toimittamien kolmen suosittelijan kanssa.

Seuranta

Vastuullinen konsultti seuraa uuden työntekijän kehitystä varmistaakseen työsuhteen laadun. Kuukauden jälkeen otamme yhteyttä sekä uuteen työntekijään että tämän esimieheen suorittaaksemme työsuhteen seurantaa. Suoritamme uuden seurannan 5 kuukauden jälkeen.

Tiimimme

Ota yhteyttä!